Ποιοι είμαστε – Δικαιώματα χρήσης

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ………….

Διαχειριστής της πλατφόρμας είναι ……………..

Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.